Váš graf kompetencí

Celkové průměrné hodnocení

?

Průměrné hodnocení oblasti 1

Profesní zapojení

?

Průměrné hodnocení oblasti 2

Digitální zdroje

?

Průměrné hodnocení oblasti 3

Výuka

?

Průměrné hodnocení oblasti 4

Digitální hodnocení

?

Průměrné hodnocení oblasti 5

Podpora žáka

?

Průměrné hodnocení oblasti 6

Podpora digitálních kompetencí žáků

?

Celkové průměrné hodnocení

?

Průměrné hodnocení oblasti 1

Profesní zapojení

?

Průměrné hodnocení oblasti 2

Digitální zdroje

?

Průměrné hodnocení oblasti 3

Výuka

?

Průměrné hodnocení oblasti 4

Digitální hodnocení

?

Průměrné hodnocení oblasti 5

Podpora žáka

?

Průměrné hodnocení oblasti 6

Podpora digitálních kompetencí žáků

?

Jaké jsou úrovně kompetencí